میثم رجبی

میثم

رجبی

۱۲ فروردین ۱۳۹۷

عضو انجمن قلم سبز مرصاد

شاعر، نویسنده و پژوهشگر او در دی ماه سال1367در شهرستان گیلانغرب به دنیا آمد و دوران تحصیل را در شهرستان اسلام آباد غرب گذراند. او برخلاف علاقه وافر به ادبیات در رشته حقوق تحصیل نمود و دوران کارشناسی را در استان مرکزی پشت سر گذاشت و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه کردستان فارغ تحصیل شد

شاعر، نویسنده و پژوهشگر او در دی ماه سال1367در شهرستان گیلانغرب به دنیا آمد و دوران تحصیل را در شهرستان اسلام آباد غرب گذراند. او برخلاف علاقه وافر به ادبیات در رشته حقوق تحصیل نمود و دوران کارشناسی را در استان مرکزی پشت سر گذاشت و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه کردستان فارغ تحصیل شد. میثم رجبی یکی از اعضای و تئوری پردازان مکتب اصالت کلمه می باشد و در کنار آرش آذرپیک(بانی مکتب) یکی از عریان نویس های(شاعر و نویسنده های) آونگارد معاصر ایران می باشد. همچنین او در علم حقوق بر پایه دستاوردهای علمی خویش و متاثر از تفکر فلسفی آرش آذرپیک توانست دومین گرایش مکتب اصالت کلمه(عریانیسم) را در حقوق کیفری پایه ریزی نماید. که این مکتب(با عنوان عدالت حقیقت گرا) اولین مکتب کیفری شناخت شناختی در دنیا و نیز اولین مکتب علمی- فلسفی در حقوق کیفری ایران می باشد، که همزمان با مکتب نئوکلاسیک نوین در غرب مطرح گردیده است و تا کنون ده ها پایانامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشور در این زمینه ارائه گردیده است.

از این نویسنده، شاعر و پژوهشگر آثاری به رشته تالیف در آمده که از این میان می توان به کتاب رمان مینی مال فریاد، کتاب عدالت حقیقت گرا(در حقوق کیفری و فلسفه حقوق) ، مجموعه از عریان ها که در دست چاپ است و مقالات پژوهشی در مجلات کیفری و ادبی اشاره نمود. برای آشنایی خواننده با جدیدترین ژانر ادبی در شعر معاصر ایران که از طرف مکتب اصالت کلمه مطرح گردیده است.
تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

اطلاعات اشخاص

میثم رجبی
میثم رجبی
عضو انجمن قلم سبز مرصاد
میثم رجبی
عضو انجمن قلم سبز مرصاد
شاعر، نویسنده و پژوهشگر او در دی ماه سال1367در شهرستان گیلانغرب به دنیا آمد و دوران تحصیل را در شهرستان اسلام آباد غرب گذراند. او برخلاف علاقه وافر به ادبیات در رشته حقوق تحصیل نمود و دوران کارشناسی را در استان مرکزی پشت سر گذاشت و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه کردستان فارغ تحصیل شد. میثم رجبی یکی از اعضای و تئوری پردازان مکتب اصالت کلمه می باشد و در کنار آرش آذرپیک(بانی مکتب) یکی از عریان نویس های(شاعر و نویسنده های) آونگارد معاصر ایران می باشد. همچنین او در علم حقوق بر پایه دستاوردهای علمی خویش و متاثر از تفکر فلسفی آرش آذرپیک توانست دومین گرایش مکتب اصالت کلمه(عریانیسم) را در حقوق کیفری پایه ریزی نماید. که این مکتب(با عنوان عدالت حقیقت گرا) اولین مکتب کیفری شناخت شناختی در دنیا و نیز اولین مکتب علمی- فلسفی در حقوق کیفری ایران می باشد، که همزمان با مکتب نئوکلاسیک نوین در غرب مطرح گردیده است و تا کنون ده ها پایانامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشور در این زمینه ارائه گردیده است.

از این نویسنده، شاعر و پژوهشگر آثاری به رشته تالیف در آمده که از این میان می توان به کتاب رمان مینی مال فریاد، کتاب عدالت حقیقت گرا(در حقوق کیفری و فلسفه حقوق) ، مجموعه از عریان ها که در دست چاپ است و مقالات پژوهشی در مجلات کیفری و ادبی اشاره نمود. برای آشنایی خواننده با جدیدترین ژانر ادبی در شعر معاصر ایران که از طرف مکتب اصالت کلمه مطرح گردیده است.