کیومرث بهرامی

کیومرث

بهرامی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

رئیس انجمن خوشنویسان شعبه اسلام آباد غرب

🔹 این بزرگمرد اریکە‌ دار سرزمین کلان کهن خوشنویسی ای کە بر دامان هنر و هنرسالاران پیشتر حق استادی ای گران دارد ، اخذ این مقیاس را بە سال ۱۳۸٦ در کنار همداستانشان استاد الاساتید امیرخانی بزرگ و سبزه کار ستاندند.

گفتند از تو شعر بخوانم تعجب است / توصیف کوه را به غباری سپرده اند : بیوگرافی بزرگ هنرمند اریکه قلمرانی ، قامت افراشته بر سترگ دامانگستر بزرگ اریکه دار کاروان هنر و چلیپای تافته ابروان یار ، عظیم معلم سیطره‌ی برازندگی و شعور و هنرپروی کشور جناب استاد رئوف #کیومرث_بهرامی سرپرست و مدرس انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب به تاریخ ۱۳۳٦ خورشیدی دیدە به کیان خورشید نشان گشود.
🔹 این بزرگمرد اریکە‌ دار سرزمین کلان کهن خوشنویسی ای کە بر دامان هنر و هنرسالاران پیشتر حق استادی ای گران دارد ، اخذ این مقیاس را بە سال ۱۳۸٦ در کنار همداستانشان استاد الاساتید امیرخانی بزرگ و سبزه کار ستاندند.
🔹استاد فاخر جناب #کیومرث_بهرامی برین پایه ی مشق آئینه گی و استاد شهیر کاروان عشق بارها توانسته در بزم های هنری به نام و کامی مرتفع و برین گردد که چنین می توان به جشنواره های ملی فرهنگیان ، حریم ولایت ، مشق عشق و فستیوال قلم برتر هنر غرب کشور و بسیاری جایزه خوشنویسی استانی ، منظقه ای و ملی گردد / ایشان داوری چندین فستیوال خوشنویسی را در کارنامه هنری خویش به ارزانی دارد.
🔹از نگارینه هایی که از قلم ایشان به زیور شیوایی آراسته ، می توان به دیوان شاعرانه‌گی عارف بزرگ شیخ صمعان ، وزین هنرستان خیام نیشابوری ، کتابت وصیت نامه شهدای اسلام آباد غرب و مشقی بر اشعار معین شاهویسی اشاره نمود ، هم اکنون این بزرگ هنرمند قوی اندیشه ی عرفان و عمل قلمزنان وزین کتابت کلام وحی می باشد / ایشان آنسانکه پیشتر یاد کردیم هم اکنون مدرس و عضو ارشد انجمن خوشنویسان ایران ، بازنشسته اداره فرهنگ ، همگام و همکام و همکلام پروش نوجویان هنری شهرمان اسلام آباد غرب می باشند ...
🌹🌹 به شیوه‌ی شیدایی شبانه های شاد برای این هنرسالار فهیم و فاخر دایره شعور و انسانمداری دیرسالی گهربار به هنگامه زیستن در شمایل برکات معنوی آرزومندیم / پیج فرهنگی بومی ترین شاعر دنیا 🌹🌹
تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات اشخاص

کیومرث بهرامی
کیومرث بهرامی
رئیس انجمن خوشنویسان شعبه اسلام آباد غرب
کیومرث بهرامی
رئیس انجمن خوشنویسان شعبه اسلام آباد غرب
گفتند از تو شعر بخوانم تعجب است / توصیف کوه را به غباری سپرده اند : بیوگرافی بزرگ هنرمند اریکه قلمرانی ، قامت افراشته بر سترگ دامانگستر بزرگ اریکه دار کاروان هنر و چلیپای تافته ابروان یار ، عظیم معلم سیطره‌ی برازندگی و شعور و هنرپروی کشور جناب استاد رئوف #کیومرث_بهرامی سرپرست و مدرس انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب به تاریخ ۱۳۳٦ خورشیدی دیدە به کیان خورشید نشان گشود.
🔹 این بزرگمرد اریکە‌ دار سرزمین کلان کهن خوشنویسی ای کە بر دامان هنر و هنرسالاران پیشتر حق استادی ای گران دارد ، اخذ این مقیاس را بە سال ۱۳۸٦ در کنار همداستانشان استاد الاساتید امیرخانی بزرگ و سبزه کار ستاندند.
🔹استاد فاخر جناب #کیومرث_بهرامی برین پایه ی مشق آئینه گی و استاد شهیر کاروان عشق بارها توانسته در بزم های هنری به نام و کامی مرتفع و برین گردد که چنین می توان به جشنواره های ملی فرهنگیان ، حریم ولایت ، مشق عشق و فستیوال قلم برتر هنر غرب کشور و بسیاری جایزه خوشنویسی استانی ، منظقه ای و ملی گردد / ایشان داوری چندین فستیوال خوشنویسی را در کارنامه هنری خویش به ارزانی دارد.
🔹از نگارینه هایی که از قلم ایشان به زیور شیوایی آراسته ، می توان به دیوان شاعرانه‌گی عارف بزرگ شیخ صمعان ، وزین هنرستان خیام نیشابوری ، کتابت وصیت نامه شهدای اسلام آباد غرب و مشقی بر اشعار معین شاهویسی اشاره نمود ، هم اکنون این بزرگ هنرمند قوی اندیشه ی عرفان و عمل قلمزنان وزین کتابت کلام وحی می باشد / ایشان آنسانکه پیشتر یاد کردیم هم اکنون مدرس و عضو ارشد انجمن خوشنویسان ایران ، بازنشسته اداره فرهنگ ، همگام و همکام و همکلام پروش نوجویان هنری شهرمان اسلام آباد غرب می باشند ...
🌹🌹 به شیوه‌ی شیدایی شبانه های شاد برای این هنرسالار فهیم و فاخر دایره شعور و انسانمداری دیرسالی گهربار به هنگامه زیستن در شمایل برکات معنوی آرزومندیم / پیج فرهنگی بومی ترین شاعر دنیا 🌹🌹