به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اطلاعات اشخاص

نام و نام خانوادگی : سعید
نام خانوادگی : نجف زاده
تاریخ ثبت : ۹ اسفند ۱۳۹۶
سمت : مسئول آموزش انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب
تلفن :
داخلی :
فکس :
موبایل :
ایمیل :
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۶

توضیح مختصر

سعید نجف زاده از چهره های برجسته خوشنویسی استان کرمانشاه و کشور می باشد که دارای درجه فوق ممتاز می باشد

شرح

سعید نجفزاده ساکن شهرستان اسلام آبادغرب متاهل دارای همسر ودوفرزند که فرزند کوچک ,D درسن چهارده سالگی متاز نستعلیق اخذ نموده است .

دارای مدرک کارشناسی حقوق حرفه ای وارشاد مدنی وکارمند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آبادغرب ومدرس انجمن خوشنویسان ایران شعبه اسلام آبادغرب ودارای مدرک فوق ممتاز دررشته خط نستعلیق وشاگردی استادان بزرگوار جناب آقایان مسعود صادقی واستاد بزرگ عبدالله جواری واستاد فرهیخته علی اشرف صندوق آبادی وحضرت استاالاساتید غلامحسین امیرخانی رادرکارنامه خود دارم 

نامبرده هم اکنون دانشجوی دوره استادی زیر نظر قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران استاد علی اشرف صندوق آبادی هستم  ودرحال حاضر بعنوان مسئول آموزش انجمن اسلام آبادغرب مشغول تدریس درانجمن می باشد و تا کنون  در جشنوارهای مختلفی عناوینی قابل توجهی بدست آورده است.