جشنواره ملی تئاتر مرصاد

ارشاد اسلام آباد غرب

مرصاد

اخبار

تقدیر اعضاء دبیرخانه تئاتر ملی مرصاد از حمایت های شورای اسلامی شهر و شهرداری اسلام آبادغرب
رئیس و اعضاء دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر مرصاد با حضور در جمع اعضاء شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب از زحمات آنها تقدیر و تشکر کردند.
حیدری فرماندار اسلام آبادغرب: تئاتر مرصاد افتخار بزرگی نصیب شهرستان کرده است.
تقدیر اعضاء دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر مرصاد از زحمات و حمایت فرماندار اسلام آبادغرب
کریم اکبری مبارکه: جشنواره مرصاد همیشه زنده است
جشنواره ای مثل جشنواره ملی تئاتر مرصاد باعث شد تا مردم با هنرمندان مشارکت کنند و این خیلی به هنرمندان کمک می کند.
چهارمین روز جشنواره ملی تئاتر مرصاد/ اجرای 20 اجرای نمایش در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای
در چهارمین روز جشنواره ملی تئاتر مرصاد در اسلام‌آباد غرب 11 گروه در 2 بخش خیابانی و صحنه‌ای اجرا می‌شود.

جشنواره ملی تئاتر مرصاد

Loading


جشنواره تئاتر مرصاد
جشنواره تئاتر مرصاد
جشنواره تئاتر مرصاد
جشنواره تئاتر مرصاد

ادارات و نهادهای مشارکت کننده

 ارشادارشادارشادارشاد

ارشاد ارشادارشادارشاد

سایر ادارات و مشارکت کنندگان در این رویداد مهمی هنری بزودی اضافه خواهند شد