به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • یادداشت و مقاله

یادداشت خسرو تمری شهدا الگوهای آرمانی برای حرکت جامعه به سوی تعالی هستند
تاریخ در برابر عظمت شهدای اسلام آباد غرب سر تعظیم فرود آورده و بی شک آیندگان ایران اسلامی به شجاعت ها و ، شهامت ها و جان فشانی ها و جانبازی های مردم اسلام آباد غرب و شهدای آن افتخار خواهند کرد.
روز شهدا
فرهنگ محور توسعه
بی شک فرهنگ یکی از خرده نظامهای اجتماعی است که نقش مهمی در جامعه ایفا می کند و تعریف صحیح نقشها و کارکردهای فرهنگ می تواند جایگاه این خرده نظام مهم را مشخص نماید و ما را در رسیدن به منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق عنوان سال کمک کند، اما لازم است در این مسیر رویکرد حوزه های مختلف خرده نظام فرهنگی متناسب با مهندسی فرهنگی مورد تاکید مقام معظم رهبری تبیین گردد.
خسرو تمری : فرهنگ محور توسعه