شورای فرهنگ عمومیاعضاء شورای فرهنگ عمومی اسلام آباد غرب

اعضاء شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسلام آباد غرب

مهری امام جمعه اسلام آباد

   حجت الاسلام والمسلمین محمد طه مهری

   امام جمعه شهرستان اسلام آباد غرب 

   و رئیس شورای فرهنگ عمومی 

 دکتر کریمی

   دکتر افشین کریمی

   فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب 

   و نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی 

 برگزاری سلسله جلساتی تحت عنوان ساعاتی برای رفاقت با امام زمان(عج)    خسرو تمری 

  سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آباد غرب 

  و دبیر شورای فرهنگ عمومی